ถึก

ภาษาอังกฤษ


adj young
คำอธิบาย: หนุ่ม, เปลี่ยว (ใช้กับวัวควายตัวผู้)
ความหมายเหมือนกับ: หนุ่ม , เปลี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: wild
คำตรงข้าม: แม่
ตัวอย่างประโยค: พ่อคำอ้ายยอมเสียควายถึกให้หมอผี เพื่อแลกกับชีวิตลูกที่เจ็บป่วย