ถี่ๆ

ภาษาอังกฤษ


adv frequently
คำอธิบาย: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: often , always
ตัวอย่างประโยค: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง