ถี่ยิบ

ภาษาอังกฤษ


adv quickly
ความหมายเหมือนกับ: ถี่มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: rapidly , speedily , swiftly
ตัวอย่างประโยค: ปีกสีเหลืองของมันแผ่กว้าง โบกระรัวถี่ยิบจนเห็นเป็นม่านสีเหลืองคาดส้มอยู่รายรอบตัว