ถี่มาก

ภาษาอังกฤษ


adv quickly
คำที่เกี่ยวข้อง: rapidly , speedily , swiftly