ถี่ถ้วน

ภาษาอังกฤษ


v be careful
คำอธิบาย: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่ , รอบคอบ , ละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: be attentive , be thoughtful , be thorough
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ
adv carefully
คำอธิบาย: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่ , รอบคอบ , ละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: attentively , thoughtfully , thoroughly
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด