ถี่ถ้วน

ภาษาอังกฤษ


v be careful
คำอธิบาย: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่ , รอบคอบ , ละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: be attentive , be thoughtful , be thorough
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ
adv carefully
คำอธิบาย: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่ , รอบคอบ , ละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: attentively , thoughtfully , thoroughly
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด

คำที่มี "ถี่ถ้วน" ในคำ


ละเอียดถี่ถ้วน adj careful
ความหมายเหมือนกับ: ถี่ถ้วน , ประณีต
คำตรงข้าม: หยาบ
ตัวอย่างประโยค: คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี

ละเอียดถี่ถ้วน adv carefully
ความหมายเหมือนกับ: ถี่ถ้วน , ประณีต
คำตรงข้าม: หยาบ , คร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

คนละเอียดถี่ถ้วน n ceremonious person
ความหมายเหมือนกับ: คนพิถีพิถัน
คำตรงข้าม: คนไม่มีระเบียบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top