ถี่

ภาษาอังกฤษ


adv often
คำอธิบาย: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , always
ตัวอย่างประโยค: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ