ถีบจักรยาน

ภาษาอังกฤษ


v pedal a bicycle
คำอธิบาย: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ความหมายเหมือนกับ: ถีบรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: ride a bicycle
ตัวอย่างประโยค: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่