ถีบจักร

ภาษาอังกฤษ


v pedal a sewing machine
คำอธิบาย: เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักร ให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน
ตัวอย่างประโยค: เธอถีบจักรจนเหนื่อย