ถีบกระดาน

ภาษาอังกฤษ


v propel a plank on mud bank
คำอธิบาย: นั่งบนกระดาน แล้วเอาเท้าถีบเลนให้กระดานแล่นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไสกระดาน
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านถีบกระดานออกไปเก็บหอยบริเวณชายเลน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top