ถีบกระดาน

ภาษาอังกฤษ


v propel a plank on mud bank
คำอธิบาย: นั่งบนกระดาน แล้วเอาเท้าถีบเลนให้กระดานแล่นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไสกระดาน
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านถีบกระดานออกไปเก็บหอยบริเวณชายเลน