ถิ่นเดิม

ภาษาอังกฤษ


n birthplace
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิลำเนา , บ้านเกิด , ถิ่นกำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: origin , homeland , hometown