ถิ่นเกิด

ภาษาอังกฤษ


n native land
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน
คำที่เกี่ยวข้อง: habitat , home town


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top