ถิ่นเกิด

ภาษาอังกฤษ


n native land
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน
คำที่เกี่ยวข้อง: habitat , home town