ถิ่นที่เกิด

ภาษาอังกฤษ


n hometown
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นกำเนิด , บ้านเกิดเมืองนอน
คำที่เกี่ยวข้อง: place of birth , birthplace , motherland , fatherland