ถิ่นที่อยู่

ภาษาอังกฤษ


n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ , ที่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: residence