ถิ่นที่

ภาษาอังกฤษ


n area
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แถว , ที่ , บริเวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , locality , district , quarter , zone , region