ถิ่นที่

ภาษาอังกฤษ


n area
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แถว , ที่ , บริเวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , locality , district , quarter , zone , region

คำที่มี "ถิ่นที่" ในคำ


ถิ่นที่อยู่อาศัย n abode

ถิ่นที่เกิด n hometown
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่นกำเนิด , บ้านเกิดเมืองนอน

ถิ่นที่อยู่ n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ , ที่อาศัย

ย้ายถิ่นที่อยู่ v migrate
ความหมายเหมือนกับ: ย้ายที่อยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top