ถิร

ภาษาอังกฤษ


adj strong
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แข็ง , แข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: constant , stable