ถิร

ภาษาอังกฤษ


adj strong
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แข็ง , แข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: constant , stable

คำที่มี "ถิร" ในคำ


ถิร v be secure
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดภัย , เสถียร , ปึกแผ่น , หนักแน่น
คำตรงข้าม: โลเล , ไม่เที่ยง , โอนเอน , ผันแปร , คลอนแคลน

ถิร v be secure
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดภัย , เสถียร , ปึกแผ่น , หนักแน่น
คำตรงข้าม: โลเล , ไม่เที่ยง , โอนเอน , ผันแปร , คลอนแคลนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top