ถาโถม

ภาษาอังกฤษ


v swoop (down)
ความหมายเหมือนกับ: ถั่งโถม
คำที่เกี่ยวข้อง: dash , rush in , sweep , pounce down
ตัวอย่างประโยค: คลื่นค่อยๆ สงบลง แต่แล้วก็พลันถาโถมขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า