ถาโถบ

ภาษาอังกฤษ


v swoop down
ความหมายเหมือนกับ: โถบถา , โถม
คำที่เกี่ยวข้อง: pounce down upon , jump on