ถาวรวัตถุ

ภาษาอังกฤษ


n permanent structure
คำอธิบาย: สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคง ยั่งยืน
หน่วยนับ: ชนิด, ประเภท, อย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: architecture , permanent thing , article or building which is permanent , durable and indestructible
ตัวอย่างประโยค: งานการกุศลครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อหาเงินสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา