ถาวร

ภาษาอังกฤษ


adj permanent
คำอธิบาย: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: คงทน , ยั่งยืน , มั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: lasting , enduring
ตัวอย่างประโยค: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ
v be permanent
คำอธิบาย: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: คงทน , ยั่งยืน , มั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: be lasting , be enduring
ตัวอย่างประโยค: การเปลี่ยนแปลงเพราะฤทธิ์ยา เราก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถาวร
adv permanently
คำอธิบาย: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: คงทน , ยั่งยืน , มั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: for good
ตัวอย่างประโยค: หน่วยความจำในลักษณะนี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวร