ถามหา

ภาษาอังกฤษ


v ask
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: inquire , question
ตัวอย่างประโยค: เขาจะถามหารายละเอียดเพื่ออะไรกัน