ถามสารทุกข์สุขดิบ

ภาษาอังกฤษ


v ask after someone´s health with deep concern
คำที่เกี่ยวข้อง: be solicitous for someone´s welfare , inquire after someone´s needs


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top