ถามสารทุกข์สุขดิบ

ภาษาอังกฤษ


v ask after someone´s health with deep concern
คำที่เกี่ยวข้อง: be solicitous for someone´s welfare , inquire after someone´s needs