ถามคำถาม

ภาษาอังกฤษ


v ask a question
ความหมายเหมือนกับ: ป้อนคำถาม , ถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: pose a question
คำตรงข้าม: ตอบคำถาม