ถามข่าว

ภาษาอังกฤษ


v ask (about/after)
คำที่เกี่ยวข้อง: inquire after
ตัวอย่างประโยค: ทางสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงเทพฯ ส่งคนมาถามข่าวว่าผมจะรับเชิญหรือไม่