ถามกลับ

ภาษาอังกฤษ


v ask a question in return
ความหมายเหมือนกับ: ถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: retort (with a question)
คำตรงข้าม: ตอบกลับ