ถาม

ภาษาอังกฤษ


v ask
คำอธิบาย: พูดเพื่อรับคำตอบ
คำตรงข้าม: ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ลองถามตัวเองซีครับว่าเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ไหม