ถาน

ภาษาอังกฤษ


n monk´s water closet
คำอธิบาย: ส้วมของพระ
ความหมายเหมือนกับ: ส้วม
คำที่เกี่ยวข้อง: monk´s toilet , monk´s latrine/lavatory