ถาด

ภาษาอังกฤษ


n tray
คำอธิบาย: ภาชนะใส่สิ่งของ ทำด้วยไม้หรือโลหะ เป็นต้น รูปเตี้ยแบน มีขอบ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: salver
ตัวอย่างประโยค: เราจัดผลไม้ใส่ถาด เพื่อถวายพระ