ถางหญ้า

ภาษาอังกฤษ


v remove grass
คำอธิบาย: ใช้มีดเป็นต้น ฟันหญ้าให้เตียน
คำที่เกี่ยวข้อง: clear of grass , cut grass , mow grass
ตัวอย่างประโยค: เขาถางหญ้าออกบ้างเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เมล็ดผักงอกงามขึ้นมา