ถางพง

ภาษาอังกฤษ


v clear land for farming
ความหมายเหมือนกับ: หักร้างถางพง
คำที่เกี่ยวข้อง: clear the jungle
v clear a path
ความหมายเหมือนกับ: หักร้างถางพง