ถาง

ภาษาอังกฤษ


v mow
คำอธิบาย: ใช้มีดเป็นต้นฟันให้เตียน
ความหมายเหมือนกับ: ดาย , แผ้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: clear , cut
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นรกข้างทาง