ถาก

ภาษาอังกฤษ


v hoe
คำอธิบาย: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
คำที่เกี่ยวข้อง: hew
ตัวอย่างประโยค: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง
v graze
คำอธิบาย: เฉียงๆ, ถูกผิวๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: hit obliquely
ตัวอย่างประโยค: ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว
v bark
คำอธิบาย: ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก
คำที่เกี่ยวข้อง: shave off , whittle , trim off
ตัวอย่างประโยค: ช่างแกะสลักถากไม้ เพื่อนำมาแกะช้าง