ถา

ภาษาอังกฤษ


v swoop down
ความหมายเหมือนกับ: ถลา , โผลง
คำที่เกี่ยวข้อง: rush , hurtle , dash , fly , lurch , lunge , plunge
ตัวอย่างประโยค: ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม