ถั่วแระ

ภาษาอังกฤษ


n soybean
คำอธิบาย: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วเหลือง , ถั่วแม่ตาย
ตัวอย่างประโยค: ไม้ที่ครั่งชอบกินเป็นอาหารมีหลายชนิด เช่น ก้ามปู ถั่วแระ พะยูง พุทรา ฯลฯ