ถั่วแม่ตาย

ภาษาอังกฤษ


n soybean
คำอธิบาย: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ถั่งเหลือง , ถั่วแระ
ตัวอย่างประโยค: ของคบเคี้ยวที่ผ่านการแปรรูป มักจะมีส่วนผสมจากข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วแม่ตายและน้ำตาล