ถั่วเหลือง

ภาษาอังกฤษ


n soybean
คำอธิบาย: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วแระ , ถั่วแม่ตาย
ตัวอย่างประโยค: ถั่วเหลืองเป็นพืชจำพวกที่ให้อาหารประเภทโปรตีน