ถั่วเขียว

ภาษาอังกฤษ


n green bean
คำอธิบาย: ถั่วชนิดหนึ่ง นำมาเพาะเป็นถั่วงอก
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: mung bean
ตัวอย่างประโยค: ถั่วเขียวเป็นพืชเสริมเพราะมันมีอายุสั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top