ถั่วเขียว

ภาษาอังกฤษ


n green bean
คำอธิบาย: ถั่วชนิดหนึ่ง นำมาเพาะเป็นถั่วงอก
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: mung bean
ตัวอย่างประโยค: ถั่วเขียวเป็นพืชเสริมเพราะมันมีอายุสั้น