ถั่วลิสง

ภาษาอังกฤษ


n peanut
คำอธิบาย: ชื่อถั่วชนิดมีฝักตามรากใต้ดิน
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วยี่สง , ถั่วดิน
ตัวอย่างประโยค: ถั่วลิสงให้กำไรสุทธิไร่ละ 983 บาท