ถั่วลันเตา

ภาษาอังกฤษ


n pea
คำอธิบาย: ชื่อพรรณไม้เลื้อย มีใบย่อยสามใบ ฝักเล็กๆ คล้ายฝักถั่วแปบ เมล็ดโต ดอกสีขาว ใช้ฝักและเมล็ดเป็นอาหาร
หน่วยนับ: ต้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top