ถั่วยี่สง

ภาษาอังกฤษ


n peanut
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วดิน