ถั่วดิน

ภาษาอังกฤษ


n peanut
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วยี่สง