ถั่วงอก

ภาษาอังกฤษ


n bean sprouts
คำอธิบาย: เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอก แล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วเพาะ
ตัวอย่างประโยค: ข้าว ส้มโอ ถั่วงอกใบมะกรูดฝาน มะพร้าวบด กุ้งฝอย น้ำบูดู เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ