ถั่วค้าง

ภาษาอังกฤษ


n cow-pea
คำที่เกี่ยวข้อง: Vigna sinensis