ถั่วคร้า

ภาษาอังกฤษ


n Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
ความหมายเหมือนกับ: ไก่เตี้ย , ต้นกำพร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: Canavalia obtusifolia