ถั่ว

ภาษาอังกฤษ


n gambling game
คำอธิบาย: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือเมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงคะแนนทีละ 4
ความหมายเหมือนกับ: โปกำ
ตัวอย่างประโยค: รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามเล่นถั่วเล่นโป
n bean
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: pea , nut
ตัวอย่างประโยค: ลุงคอยเป็นลูกมือคอยช่วยหั่นพริกหั่นถั่วให้ป้า