ถั่นๆ

ภาษาอังกฤษ


adv fast
ความหมายเหมือนกับ: เร็วๆ , พลันๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: rapidly , speedily , nimbly , swiftly , hastily