ถั่งโถม

ภาษาอังกฤษ


v strike
คำอธิบาย: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ความหมายเหมือนกับ: ถาโถม
คำที่เกี่ยวข้อง: hit
ตัวอย่างประโยค: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ