ถั่งเหลือง

ภาษาอังกฤษ


n soybean
ความหมายเหมือนกับ: ถั่วแระ