ถัว

ภาษาอังกฤษ


v average
คำอธิบาย: ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ความหมายเหมือนกับ: เฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: share , divide , take the mean
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน