ถัน

ภาษาอังกฤษ


n breast
คำอธิบาย: ส่วนของอก ลักษณะนูน เป็น 2 กระเปาะ มี 2 เต้า
ความหมายเหมือนกับ: เต้านม , พระถัน , พระเต้า , พระปโยธร , สถน
ตัวอย่างประโยค: ถันทั้งสองของเธอแต่ละคนกระเพื่อมตามแรงที่เธอดีดดิ้น