ถัน

ภาษาอังกฤษ


n breast
คำอธิบาย: ส่วนของอก ลักษณะนูน เป็น 2 กระเปาะ มี 2 เต้า
ความหมายเหมือนกับ: เต้านม , พระถัน , พระเต้า , พระปโยธร , สถน
ตัวอย่างประโยค: ถันทั้งสองของเธอแต่ละคนกระเพื่อมตามแรงที่เธอดีดดิ้น

คำที่มี "ถัน" ในคำ


อย่างพิถีพิถัน adv carefully
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดลออ , ประณีต
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่

พิถีพิถัน v be punctilious
คำอธิบาย: ละเอียดลออเกินปกติ
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดลออ , ประณีตบรรจง , ถี่ถ้วน , ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก

พิถีพิถัน adv punctiliously
คำอธิบาย: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดละออ , ประณีตบรรจง , ถี่ถ้วน , ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด

กรดกำมะถัน n sulfuric acid
ตัวอย่างประโยค: มลพิษทางอากาศอาจทำให้เด็กเกิดมาพิการได้เพราะก๊าซซึ่งมีกรดกำมะถัน และก๊าซอันตรายหลายชนิดในอากาศมีส่วนทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้

กำมะถัน n sulphur
คำอธิบาย: ธาตุสีเหลือง ติดไฟง่าย กลิ่นเหม็นฉุน ใช้ทำยา ทำดินปืน ฯลฯ
ความหมายเหมือนกับ: สุพรรณถัน , มาศ
ตัวอย่างประโยค: กำมะถัน เป็นส่วนประกอบของสารสำคัญๆ ในร่างกาย

คนพิถีพิถัน n fastidious person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนละเอียด , คนเนี๊ยบ
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก

ความพิถีพิถัน n punctiliousness
ความหมายเหมือนกับ: ความละเอียดลออ , ความประณีต
คำตรงข้าม: ความหยาบ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน

พระถัน n breast
ความหมายเหมือนกับ: เต้านม , พระเต้า , พระปโยธร , สถน

ปทุมถัน n breast
ความหมายเหมือนกับ: หน้าอก , ถัน

สุพรรณถัน n sulphur
ความหมายเหมือนกับ: มาศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top