ถัดลงมา

ภาษาอังกฤษ


adj inferior to
ความหมายเหมือนกับ: รอง , ถัดจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: next on down (as in size , age , position) , next below , secondary